Vluchtelingen voorbereiden op werk of scholing

Het NPLLL ziet allerlei aanpakken om competenties van vluchtelingen in kaart te brengen en te valideren. Het NPLLL initieerde een bijeenkomst om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor afstemming en samenwerking. Deze bijeenkomst vond plaats op 22 november 2016. Het uitgangspunt was: wat is de gemeenschappelijke noemer van alle instrumenten die worden aangeboden. Samen met diverse partijen werd onderzocht of en hoe krachtenbundeling vanuit ketensamenwerking mogelijk is.
Naar het verslag (PDF)

Vraag werkgever uitgangspunt voor ECVET en scholing op maat

ECVET staat voor European Credit System for Vocational Education and Training. Het is een systeem voor het valideren van werkervaring en leerresultaten. In de ECVET-pilot bij het bedrijf ITN-installatietechniek wordt maatwerk geleverd. De hoofdvraag van het bedrijf was: wij hebben behoefte aan een nulmeting van ons personeelsbestand. Waar staan onze medewerkers met betrekking tot waar we als bedrijf naartoe willen?

Pilot bewijst waarde ECVET-methodiek

De succesvolle pilot in technische installatiebranche bewijst de waarde van de ECVET-methodiek voor Nederlandse arbeidsmarkt. De ECVET-methodiek (European Credit system for Vocational Education and Training) - een nieuw systeem voor het valideren van werkervaring en leerresultaten - is met succes toegepast voor werknemers in de technische installatiebranche. In een pilot hebben OTIB (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf), en ITN Installatietechniek de toegevoegde waarde van ECVET aangetoond. Daarmee is de pilot een belangrijke stap in de implementatie van de ECVET-methodiek in Nederland. De pilot is mede gefinancierd door OTIB en ITN en mogelijk gemaakt door het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (www.nplll.nl).

Lees het persbericht (PDF)