Vraag werkgever uitgangspunt voor ECVET en scholing op maat

ECVET staat voor European Credit System for Vocational Education and Training. Het is een systeem voor het valideren van werkervaring en leerresultaten. In de ECVET-pilot bij het bedrijf ITN-installatietechniek wordt maatwerk geleverd. De hoofdvraag van het bedrijf was: wij hebben behoefte aan een nulmeting van ons personeelsbestand. Waar staan onze medewerkers met betrekking tot waar we als bedrijf naartoe willen?

In een projectgroep werden certificeerbare eenheden vastgesteld voor de verschillende functietypes en -niveaus binnen het bedrijf. In deze projectgroep zaten het bedrijf ITN-installatietechniek, het NPLLL, OTIB (O&O-fonds voor het technisch installatiebedrijf), EVC dienstencentrum en MBO Amersfoort. EVC Dienstencentrum was samen met het RBO verantwoordelijk voor de coördinatie en de beoordelingen. Bij 34 monteurs is via een portfolio inmiddels beoordeeld welke eenheden zij beheersen. Ze hebben dat portfolio zelf gevuld met bewijzen van hun kennis en kunde, denk bijvoorbeeld aan ervaringsverslagen, gemaakte revisietekeningen, opgestelde planningen en meerwerkbonnen. De assessoren gingen ook met de medewerkers in gesprek en observeerden hen tijdens hun werk. Binnenkort gaan ook 10 werkvoorbereiders aan de slag om helder te krijgen waar zij precies staan wat betreft hun deskundigheid.

De aanwezigheid van opleidingsinstituut MBO Amersfoort in de projectgorep was van belang met het oog op de opleidingsvragen die na certificering ontstaan. Eenheden die de monteurs nog niet beheersen worden via maatwerk aangeboden. Datzelfde geldt straks voor de werkvoorbereiders.

Medewerkers blij met portfolio
ITN nam graag deel aan de pilot. Personeelsmanager Carola Kiezenberg: : "Met onze ITN Academy zetten we actief en doelgericht in op scholing van medewerkers. Al een aantal jaren zijn we met hen in gesprek over het feit dat de maatschappij verandert, dat er een verschuiving gaande is van 'life time employment' naar 'life time employability'. Als je solliciteert, moet je kunnen aantonen wat je waard bent. Alleen maar zeggen dat je dingen weet en kunt, is niet genoeg. Onze medewerkers zijn heel blij met hun portfolio: het is compleet en actueel en toekomstige bewijsstukken laten zich gemakkelijk bijvoegen.  Wij zijn een ambitieus bedrijf, wij willen tot de beste in de sector behoren. Permanente ontwikkeling is daartoe voorwaarde nummer een. In onze sector volgen nieuwe technologieën en vragen vanuit de markt elkaar in hoog tempo op. Daarom zijn we ook in  mindere jaren in scholing blijven investeren. Er heerst hier nu een echte leercultuur. De medewerkers willen graag vooruit en zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Dat was ook weer goed te merken toe we hen vertelden over deze pilot. Er werd best een grote inspanning van ze verlangd, maar iedereen is er enthousiast en voortvarend mee aan de slag gegaan. Men beseft heel goed dat je dit niet voor baas, maar primair voor jezelf doet. Als werkgever pluk je vroeg of laat de vruchten van goed werkgeverschap, zo kunnen wij uit eigen ervaring zeggen. Goede werkgevers hebben toegang tot goede werknemers en andersom."

Branchebrede inzet
Er is een breed scala aan certificeerbare eenheden geformuleerd. Voor ongeveer een kwart daarvan geldt dat zij ITN-gerelateerd zijn, maar voor het merendeel hebben zij betrekking op de in de branche mees voorkomende werkzaamheden. Dat verschaft een goed beoordelingskader en wellicht een mooie basis voor de inzet van het instrument bij andere bedrijven in de sector. De OTIB overweegt om het instrument branchebreed in te zetten en neemt daar naar verwachting in 2017 een besluit over.

Naar het hele artikel in Perspectief Magazine van RBO, nr. 24, voorjaar 2016