Vluchtelingen voorbereiden op werk of scholing

Het NPLLL ziet allerlei aanpakken om competenties van vluchtelingen in kaart te brengen en te valideren. Het NPLLL initieerde een bijeenkomst om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor afstemming en samenwerking. Deze bijeenkomst vond plaats op 22 november 2016. Het uitgangspunt was: wat is de gemeenschappelijke noemer van alle instrumenten die worden aangeboden. Samen met diverse partijen werd onderzocht of en hoe krachtenbundeling vanuit ketensamenwerking mogelijk is.
Naar het verslag (PDF)