Over ons

CINOP Advies, Libereaux en PNO Consultants en werken binnen het NPLLL samen op het onderwerp leven lang leren om elkaar te versterken op dit thema. Met kwalitatief hoogstaande en flexibele dienstverlening op zowel nationaal als internationaal vlak als resultaat.

CINOP Advies

cinop

CINOP Advies is een adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Voor een breed scala aan klanten werken wij aan oplossingen binnen de driehoek overheid – beroepsonderwijs – arbeidsmarkt.

Tijs Pijls:
'Blijven leren tijdens de loopbaan is steeds minder een vrijblijvende zaak. Werkenden moeten blijven leren, om veranderingen in hun eigen werk te kunnen bijbenen of om tijdig te kunnen overstappen naar een andere baan. De uitdaging is om ervaring die mensen hebben te waarderen zodat er maatwerk kan worden geleverd. Zo kunnen leertrajecten zo efficiënt mogelijk worden ingericht. Een leven lang leren loont!'

Link naar site: cinopadvies.nl

Libereaux

libereauxLibereaux is een toonaangevend en innovatief onderwijskundig ontwikkel- en adviesbureau met activiteiten gericht op mens en organisatie. Libereaux biedt onderwijskundige dienstverlening op maat. We adviseren, ontwerpen en ontwikkelen. Daarnaast is onze dienstverlening gericht op het in beeld brengen van vakmanschap en ervaring door middel van het inzetten van zogenaamde portfoliotrajecten.

Marc van Harten:
‘Een leven lang leren is bewegen, bewegen maakt ruimte... ruimte schept kansen!

Link naar site: libereaux.nl

PNO Consultants

pnoPNO verzorgt financieringsoplossingen voor innovatie, research en investeringen.

Link naar site: pnoconsultants.nl/

Achtergrond

Een aantal arbeidsmarktinstrumenten werd in 2014 in opdracht van het Ministerie van OCW ondergebracht bij het Partnerschap Leven Lang Leren:

  • NLQF - Nederlands kwalificatieraamwerk
  • EVC en andere valideringsinstrumenten
  • ECVET-pilots - European Credit System Vocational Education en Training

De subsidie voor het NPLLL stopte met ingang van 2016.

CINOP, Libereaux en PNO Consultants hebben de handen ineen geslagen om het NPLLL voort te zetten. Een leven lang leren staat momenteel prominent op de agenda en de opgebouwde expertise van het NPLLL als onafhankelijk platform op het gebied van leven lang leren kan zo behouden blijven en verder worden uitgebouwd.