Workshops

Schrijfcafé Leeruitkomsten

Bestemd voor iedereen die samen met anderen actief bezig wil zijn met het formuleren van leeruitkomsten voor flexibel deeltijd hoger onderwijs voor volwassenen. (Datum volgt)

download PDF

Workshop 'Benieuwd naar uw eigen wijsheid over flexibel hoger onderwijs?'

Bestemd voor onderwijsmanagers, interne onderwijsadviseurs, medewerkers kwaliteitszorg en docenten die actief zijn binnen flexibel deeltijdonderwijs en het formuleren van leeruitkomsten. (Datum in overleg na aanmelding)

download PDF

Training Leerwegonafhankelijk beoordelen binnen pilots flexibel deeltijd hoger onderwijs 

Hogescholen zijn momenteel actief met flexibel deeltijd onderwijs voor volwassenen. De vraag is: hoe kunnen instellingen zo goed mogelijk aansluiten bij de kennis en ervaring van volwassenen? Deze kennis en ervaring moet worden beoordeeld om maatwerktrajecten aan te kunnen bieden. Door te werken met leeruitkomsten kan leerwegonafhankelijke beoordeling plaatsvinden.
U leert in deze training wat leerwegonafhankelijk beoordelen is en hoe je dat organiseert.

download PDF

Training Rol en verantwoordelijkheid van examencommissies binnen pilots flexibel deeltijd hoger onderwijs

Hogescholen zien in de pilots flexibilisering hoger onderwijs veel mogelijkheden om een leven lang leren een impuls te geven. Een belangrijk onderdeel van de pilots is dat de toetsing gedurende de hele opleiding leerwegonafhankelijk wordt.
U leert in deze training wat de pilots flexibilisering exact inhouden en wat de consequenties zijn op het gebied van toetsing en beoordeling. Zo kunt u als examencommissie proactief uw verantwoordelijkheid nemen.

download PDF

Training Flexibel hoger onderwijs voor werkenden vanuit het perspectief van het bedrijfsleven

Hogescholen zijn actief met flexibel deeltijdonderwijs voor volwassenen gebaseerd op leeruitkomsten. Eén van de vragen hierbij is: hoe spelen instellingen in op de wensen en behoeften van werkgevers en hun werknemers? Wat hebben zij nodig?
U leert in deze training o.a. wat er nodig is om te komen tot een goede diagnose van opleidingsvraagstukken binnen het bedrijfsleven.

download PDF

Workshop Validering binnen pilots flexibel deeltijd hoger onderwijs

Leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk en kunnen op meerdere manieren worden bereikt, bijvoorbeeld via formele scholing of via werkervaring. Bij de ontwikkeling van een leerarrangement kunt u rekening houden met de ervaring die de volwassene al heeft (validering). Hoe ziet validering van leeruitkomsten eruit? Welke vormen van validering zijn er?
U leert in deze workshop hoe u een passende oplossingsrichting voor een valideringsaanpak binnen uw hogeschool kunt aandragen.

download PDF

Workshop Leeruitkomsten hoger onderwijs

Door het omschrijven van opleidingen in termen van leeruitkomsten sluit deeltijdonderwijs beter aan bij wat werkenden al hebben geleerd. Het biedt ook meer ruimte voor differentiatie en individuele flexibliteit. In deze workshop gaat u aan de slag met het formuleren van leeruitkomsten.
U leert in deze workshop hoe u leerdoelen van een onderwijseenheid zo kunt aanpassen dat ze meer ruimte laten voor vraaggericht maatwerk en tevens een basis bieden voor vertrouwen van de NVAO en de inspectie in de kwaliteit van het diploma.

download PDF

Bovengenoemd aanbod wordt desgewenst incompany aangeboden.

Advies op maat

Het huidige NPLLL heeft voor 2016 de volgende leads en opdrachten in portefeuille:

  • Ondersteuning van alle defensie eenheden bij flexibilisering en arbeidsmarktmobiliteit
  • ECVET-projecten bij o.a. STAG, ITN
  • subsidie-aanvraag skills alliences
  • European Banking

Indien u behoefte heeft aan ondersteuning op het gebied van flexibilisering van het onderwijs en het bevorderen van arbeidsmobiliteit neem dan gerust contact op met het NPLLL en mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.